วันที่ 12 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรม TikTokUni สร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ โดยเป็นการอบรมผ่าน Zoom จัดโดย TikTok Thailand ร่วมกับโคแฟคประเทศไทย และภาคเครือข่าย การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้ว่า TikTok เป็นหนึ่งในพื้นที่ออนไลน์ที่ผู้คนมักเข้ามาหาความบันเทิงผ่านคอนเทนต์ การสร้างคอนเทนต์ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องในการดึงดูดความสนใจให้ได้ภายใน 7 วินาที ใน TikTok มีฟีเจอร์ TikTokUni เป็นสื่อใช้ในการให้ความรู้ ครูอาจารย์หรือผู้มีความรู้ในเรื่องใดๆ สามารถใช้ TikTok สร้างคอนเทนต์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างได้ จึงมีประโยชน์สามารถนำมาใช้ประกอบการสอนโดยเฉพาะการสอนแบบ Micro Learning

ความคิดเห็น