รับการตรวจเยี่ยมจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
โดย นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาดและพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชนจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
และ นายทวีศักดิ์ ลัทธิรมย์ ธนาคารออมสินภาค 12
🥰🥰เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอด จาก โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2653-2654
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ.ชุมชนบ้านบุ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น