การสัมมนาวิชาการ คอม-เทคโน -ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
แบ่งเป็นการสัมมนาทางออนไซต์ (on site)
ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การสัมมนาทางออนไลน์ (online) link google meet
*จะส่งลิงค์ให้ภายในวันและเวลาจัดสัมมนา
แบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา

ความคิดเห็น