วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมสัมมนา 1st Universitas Muhammadivah Gresik Engineering, Social Science, and “Rethingking  Education during Covid-19 Era : Challenges and Innovation” วิทยากรโดย DR. THIRA BHAWANGKANANTHA, DR. EKG BUDI LEKSONO, S.T., M.T, MR. PRASIT KAMKING AND PAULINA, M.PD จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

ความคิดเห็น