วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปส.กช. ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ กศจ. บุรีรัมย์ (ปัจจุบัน)

ความคิดเห็น