วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น