วันที่ 13-16กพ65 ร่วมกิจกรรม bricc

1.จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับหอการค้าและ coach

2.จัดแข่งขันทักษะทางด้านโยธา

3.ร่วมประกวดนวัตกรรมชุมชน

4.จัดบูธร้านค้า

5.ร่วมชมการแสดงวัฒนธรรม

ความคิดเห็น