วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

พระอาจารย์คม อภิวโร ออกเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมตตาแสดงธรรมนำปฏิบัติ และตอบปัญหาธรรมะให้แก่ทุกท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม “สะอาดกาย เจริญจิต เหล่ากัลยาณมิตรร่วมจิตภาวนา” ครั้งที่ ๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

คุณธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
คุณธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

นำคณะผู้มีจิตศรัทธากราบถวายปัจจัยร่วมสร้างอุโบสถเจดีย์วัดป่าธรรมคีรี และกราบอาราธนาให้พระอาจารย์คม อภิวโร เมตตามานำเจริญจิตภาวนาที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น