ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกลางอารามหลวง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น