12 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานงาน “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5” (The 5th Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2022 : BRICC Festival 2022)

ความคิดเห็น