ภารกิจช่วงบ่ายแก่ๆ วันที่ 28 มกราคม 2565 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านการสื่อสารมวลชนที่ สถาบันดนตรี เคพีเอ็น สาขาบุรีรัมย์/KPN Music Academy ที่นี่นักศึกษาได้ฝึกงานด้านการผลิตสื่อตามภารกิจของสถาบัน และงานด้านการสื่อสาร ขอบคุณผู้จัดการและบุคลากรของสถาบันที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา… และยังชื่นชมผลงานของนักศึกษาพร้อมทั้งยินดีรับนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนเข้าฝึกงานในปีต่อๆไป

 

ความคิดเห็น