ร่วมอบรมสู่ตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานอะไรบ้าง? คำถามที่ต้องการคำตอบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 21 มกราคม​ 2565

 

 

ความคิดเห็น