กิจกรรมโครงการดาราศาสตร์สัญจร 2565 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจในจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น