ขอเรียนเชิญคณาจารย์​ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิต​ศึกษา​และระดับปริญญาตรี​ และผู้สนใจเข้าร่วม​ “Virtual Geography Speaker Series 2020-2021 – ชุดการสัมมนาออนไลน์​จากนักภูมิศาสตร์​ที่มีชื่อเสียงทั่วทุกมุมโลกเพื่อขยายขอบเขตการวิจัยแก่วงการภูมิศาสตร์​ไทย” ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ

สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม​ ZOOM วันที่​ 16 ธันวาคม 2564​ เวลา​ 20.00 – 21.20น. การบรรยายและการถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

Zoom Meeting Details
Link: https://bit.ly/3zBrZe3

ความคิดเห็น