ร่วมเป็นกรรมการประเมินแฟ้มสะสมผลงานผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ความคิดเห็น