ในระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2564 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra สำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ความคิดเห็น