ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมท่วงทำนองแห่งความภักดี ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ความคิดเห็น