งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า

ในวันที่ 19 พ.ย.2564 ที่บริเวณคลองละลม จ.บุรีรัมย์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท บัณฑิตเซ็นเตอร์ จำกัด จัดทำลอยกระทงออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ร่วมลอยกระทงผ่านเว็บไซด์ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ http://loykratong.kapook.com/culture

https://www.tnnthailand.com/news/socialtalk/95390/

https://www.tnnthailand.com/news/socialtalk/95390/

 

ความคิดเห็น