วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่วัดระหาร เกาะแก้วธุดงคสถาน อ.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านธัชกร หัตถาธยางกูร และนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดโครงการ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอบ้านด่าน ท่านเอกสิทธิ์ สองเมือง ที่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ ขอบคุณผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานU2Tทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ค่ะ

ความคิดเห็น