สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ความคิดเห็น