วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี ชาวฝึกหัดครูจะเรียกวันนี้ว่า “วันเกิดกรม” เป็นประเพณีของชาวฝึกหัดครู ที่ผู้บริหารและข้าราชการทุกคนจะมาร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเกิดกรม วันนี้ในปี พ.ศ.2564 การฝึกหัดครูไทยมีอายุยืนยาวมาถึง 129 ปีแล้ว และแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ชาวฝึกหัดครูก็ยังคงรักษาประเพณีนี้ไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าชาวฝึกหัดครูจะกระจัดกระจายไปปฏิบัติหน้าที่หรือตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งหนไหน เมื่อถึงวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี ทุกคนก็จะพร้อมใจกันกลับมาชุมนุม พบปะ ทักทาย และทำบุญเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและกรมการฝึกหัดครูร่วมกันเสมอ ที่พิเศษในปีนี้คือฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม แม้จะเป็นการเข้าร่วมทาง Online แต่ก็รู้สึกมีความสุขที่ได้พบปะพูดคุยกับพี่ๆน้องๆ ผู้บริหาร ฝค , สรภ ที่เคารพรักทุกท่าน ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ทั้งแบบ Onsite และ Online เพื่อธำรงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวฝึกหัดครูให้ยั่งยืนตลอดไป

ความคิดเห็น