เข้าร่วมฟังรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แบบออนไลน์ วันที่ 14 กันยายน 2564

ไฟล์แนบ

jpg S__4407319

ขนาดไฟล์ 285 KB | จำนวนดาวน์โหลด 76 ครั้ง

jpg S__1524719

ขนาดไฟล์ 156 KB | จำนวนดาวน์โหลด 76 ครั้ง

jpg S__1524717

ขนาดไฟล์ 223 KB | จำนวนดาวน์โหลด 79 ครั้ง

jpg S__1524720

ขนาดไฟล์ 222 KB | จำนวนดาวน์โหลด 80 ครั้ง

jpg S__1524721

ขนาดไฟล์ 166 KB | จำนวนดาวน์โหลด 71 ครั้ง

jpg S__1524722

ขนาดไฟล์ 118 KB | จำนวนดาวน์โหลด 67 ครั้ง

ความคิดเห็น