วันที่ 10 กย 64 เวลา 8.00-13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับงานออกแบบและก่อสร้าง

ความคิดเห็น