กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ด้วยการหาอัตลักษณ์ ของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น