อาจารย์ที่ปรึกษา การผลิตผลงานสื่อวิดีทัศน์เข้าประกวด ภายใต้โครงการ คิดดีชีวิตวิถีใหม่สื่อเท่าทันสุขภาวะ “KiddeeiDOL”  โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนได้ผ่านเข้ารอบรับเงินโครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป

https://fb.watch/7_5LAnMRwF/

 

ความคิดเห็น