การปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะ ตามนโยบาย 6อ. สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบลสนวน เน้นป้องกันตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยจาก Covid 19
#sc03. สนวนตำบลท่องเที่ยว อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น