ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพกาย สร้างสายใยรักในชุมชน พร้อมทำอุปกรณ์สุขภาพป้องโควิด” ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างสายใยรักในชุมชน  ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์

4 มิถุนายน 2564

 

ความคิดเห็น