วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ฟังการอบรมการเปลี่ยนชีวิตด้วยการทำกิจกรรม เล่นยังไงให้จริงจังและเพิ่มพลังให้องค์การ ผ่านทาง Facebook Live โครงการนี้จัดโดย Shrd Nida

ความคิดเห็น