อบรมเพื่อพัฒนาตนเองในการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ในสไตล์ Thai Mooc เพื่อรองรับ Credit Bank and Credit Transfer

ไฟล์แนบ

pdf อบรมการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์

ขนาดไฟล์ 688 KB | จำนวนดาวน์โหลด 132 ครั้ง

ความคิดเห็น