วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” “ขนมไทยแคลอรี่ต่ำ” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ภายใต้โครงการ U2T ตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ (รูปแบบออนไลน์) ณ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Nidnoi Chuleeporn, Jittawan Kubola และ Jatupat Samappito, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

ความคิดเห็น