วันที่ 17- 18 กรกฏาคม 2564  ร่วมกิจกรรมและให้คำปรึกษาทีมตะลุยเดิ่นในการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : U2T Hackathon 2021 เครือข่ายอีสานตอนล่าง เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศจำนวน 5 ทีม สุดยอดแนวคิดนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 39 ทีม จากทั้งหมด 146 ทีม

                    โดยทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ทำการคัดเลือกและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวน 10 ทีม ประกอบไปด้วย ทีม “ตะลุยเดิ่น..โคกมะม่วง” จากคณะวิทยาการจัดการ ทีม “BRU MS03_Hacker” จากคณะวิทยาการจัดการ ทีม “Cok Clean Model” จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีม “บ้านยาง” จากคณะครุศาสตร์ ทีม “ตูมใหญ่รักศรัทธา” จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทีม “นิว Gen” จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีม “ตำบลทะเมนชัย” จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีม “ผการันดูล” จากคณะวิทยาการจัดการ ทีม “ทุ่งบอกวังประโอน” จากคณะวิทยาศาสตร์ และทีม “ตำบลเจริญสุข” จากคณะครุศาสตร์
ผลการแข่งขัน ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบตัดสินในระดับประเทศต่อไป จำนวน 3 ทีม ประกอบไปด้วย ทีม “ตะลุยเดิ่น..โคกมะม่วง” จากคณะวิทยาการจัดการ ทีม “ตำบลเจริญสุข” จากคณะครุศาสตร์ และทีม “ผการันดูล” จากคณะวิทยาการจัดการ 

ความคิดเห็น