เข้าร่วมโครงการการติดตามการพัฒนา
และดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น ๒ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ไฟล์แนบ

jpg KHACHA2

ขนาดไฟล์ 292 KB | จำนวนดาวน์โหลด 73 ครั้ง

jpg KHACHA1

ขนาดไฟล์ 791 KB | จำนวนดาวน์โหลด 69 ครั้ง

ความคิดเห็น