ขอเชิญร่วมประชุมสมัยสามัญ 1/2564 วันที่ 28 พ.ค. 2564
อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรสายวิชาการ เวลา 9.00-12.00 น.

ลงทะเบียนประชุมได้ที่ลิงค์ http://cc.bru.ac.th/wp-login.php?redirect_to=http://cc.bru.ac.th/2021/05/27/regismeeting/

ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

ห้องที่ 1 http://meet.google.com/fie-ingv-sbo
ห้องที่ 2 https://meet.google.com/wey-ajbs-ekn

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมสมัยผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=KjM7hSBKML0

 

 

ความคิดเห็น