ผ่านไปด้วยดีอีกหนึ่งกิจกรรม (วันที่ 8 กรกฎาคม 2564) กับการจัดโครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” ให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับสื่อมวลชน ในประเด็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ช่องทางและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งบันประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนัย์ นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลและให้คำแนะนำทีมงานประชาสัมพันธ์ ขอบคุณท่านวิทยากร คุณมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ คุณมนัญญา ม่วงสมมุข ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และคุณพิกุล แก้วหาวงษ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบคุณ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน ขอบคุณเด็กๆ การสื่อสารมวลชน กระแต น้อง และวาว มากมายค่ะที่มาช่วยงานอาจารย์ ท้ายที่สุดขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี 

https://www.facebook.com/938959789612077/videos/223982379580073

          

 

ความคิดเห็น