จัดอบรมการผลิตเจลอัลกอฮอล์ที่บ้านเครือชุด ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

 

ความคิดเห็น