สำรวจสัตว์เลี้ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้าน และตรวจคุณภาพน้ำในหมู่บ้านหนองแต้ ม.3 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น