วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 11.30 น. ประชุมออนไลน์ร่วมกับอาจารย์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ในโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุนายช่างโยธา (วันที่ 18-19 พค 64) และการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอใบอนุญาต กว.พิเศษโยธา (วันที่ 20-21 พค 64)

ความคิดเห็น