ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมตัดต่อคลิปบนโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพและการเผยแพร่เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ณ องค์การบริกาส่วนตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น