7 เมษายน 2564 …ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ถึง 22.00 น. โดยประมาณ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การทำสื่อสร้างสรรค์ผ่านมือถือ/การตัดต่อคลิปสั้นผ่านมือถือ จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว … หลักจากเด็กๆ ฟังแนวทางการทำสื่อแล้ว จะต้องลงมือผลิตคลิปในหัวข้อ “เด็กเยาวชนไทยหัวใจสะอาด” ส่ง … จากการได้ชมผลงานของเด็กๆ ประเมินได้ว่า เด็กๆมีความความเข้าใจในระดับที่ดีมากทีเดียว ด้วยเวลาน้อยนิสแต่สามารถผลิตสื่อออกมาได้ดี ขอบคุณ วิทยากรร่วม พี่พี -พงศ์พัฒน์ ชั้นพรหมงาม ศิษย์เก่าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ซึ่งปัจจุบันทำงานตำแหน่ง CSR (มวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) มาช่วยอาจารย์สอนน้องๆ ใช้โปรแกรมตัดต่อผ่านมือถือ ขอบคุณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ค่ะ #ขอบคุณภาพบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น