ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ในงาน Science Symposium 2012 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในวันที่ 3 เมษายน 2564

ไฟล์แนบ

pdf หนังสือเชิญ

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 71 ครั้ง

ความคิดเห็น