ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2564

ความคิดเห็น