วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-12.30น. ลงพื้นที่ดำเนินการวิจัยเรื่องการสำรวจระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่บ้านโคกกลาง ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ อ.ณรงค์เดช ยังสุขเกษม นักศึกษา และผู้ร่วมทีมวิจัย

ความคิดเห็น