วันที่ 11 มีนาคม 2564 นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ฯ เดินทางไปพบ คุณพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง ที่บ้านโนนอิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเรียนรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ฯ 

ความคิดเห็น