วันที่ 12 มีนาคม 2564 นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ ฯ ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อเขียนบทคลิปประชาสัมพันธ์และวางแผนการถ่ายทำ ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงสายๆ กระทั่งค่ำของวันนี้… ยาวนานมาก พวกเรานั่งทำงานในห้องประชุมพักไม่กี่นาทีในช่วงพักเที่ยง ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้บทคลิประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ช่วยกันวิเคราะห์เรียบเรียงให้เรื่องราวนั้นสามารถสื่อความหมายกับผู้ชมและเกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุด
#ยุวชนอาสาพาเลาะ

ความคิดเห็น