ประเพณีสืบสานตำนานกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และบริเวณทางขึ้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 3 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น