เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ในรูปแบบของขนมหวาน “วุ้นหมาน้อยลอยลาวา กับ วุ้นเสวยหน้าหม่อน”

ณ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น