วิทยากรลงพื้นศึกษาข้อมูลศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน :วิศวกรสังคม ในวันที่ 14-15 พ.ย.2563  ณ บ้านหนองหว้าสามัคคี ตำบลโคกเหล็ก จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ความคิดเห็น