วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาผ้าทอมือ ชุมชนบ้านหัววัว ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ภายใต้โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ให้ชุมชน บูรณาการร่วมกับงานวิจัยนักศึกษา

ไฟล์แนบ

png 1

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 128 ครั้ง

ความคิดเห็น