ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง อำเภอพรสำราญ  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 7 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น