จัดกิจกรรมการแถลงข่าว งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์เทิดพระบารมีจอมราชัน” และ “งานฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4” (BRU’s 50th Anniversary Celebration Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2021 : BRICC Festival 2021) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น